O projekcie

Projekt Nowa Szansa – Program Aktywizacji Zawodowej 30+ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 7. Regionalny rynek pracy 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dowiedz się więcej na temat projektu

Poznaj warunki przyjęcia uczestników

Sprawdź czas realizacji projektu

Formy wsparcia

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZOWANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH, MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, OPRACOWANIE/AKTUALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Celem jest rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowych i identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz dostarczenie kompleksowej wiedzy o jego szansach na rynku pracy. Oferowane wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających z aktualnego stanu wiedzy uczestników, doświadczenia, zdolności i przeciwskazań do wykonywania danego zawodu.
Każdy uczestnik otrzyma 5 godz. wsparcia. Forma – indywidualna  praca z doradcą zawodowym.

POŚREDNICTWO PRACY

Celem jest pozyskiwanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla uczestników projektu, jak także skojarzenie danego uczestnika z pracodawcą, któremu będzie on odpowiadał. Pośrednictwo będzie pobudzało do samodzielnego działania i poszukiwania pracy. Każdy uczestnik otrzyma 5 godz. pośrednictwa. Forma – indywidualna praca z pośrednikiem pracy.

SZKOLENIE

W ramach projektu realizowane są kursy / szkolenia wraz z egzaminem, po którym każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wieloletnią praktykę i doświadczenie, co gwarantuje wysoki poziom szkoleń (więcej o naszej ofercie…)

STAŻE ZAWODOWE

Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez wszystkich uczestników projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas trwania stażu: 3 miesiące. W ramach zadania oferujemy stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

realizator projektu

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9

email: nowa.szansa@rogsj.pl

telefon: +48 577 998 992, 14 6833 370

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast