Aktualności

Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych w zawodzie Wizażysta/stka”

Firma Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów czeladniczych w zawodzie „Wizażysta/stka” w ramach realizacji projektu pn. "Nowa Szansa – Program Aktywizacji Zawodowej 30+" współfinanso...

Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie egzaminów nadających kompetencje”

Firma Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów w ramach: kursu logistyk/spedytor- Część A i/lub szkolenia akademia przedstawiciela handlowego- Część B w ramach realizacji projektu pn. "No...

Zapytanie ofertowe „Pośrednik Pracy”

Firma Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Pośrednika Pracy na potrzeby przeprowadzenia pośrednictwo pracy – Zadanie nr 2 w ramach realizacji projektu pn. "Nowa Szansa – Program Aktywizacji Zawod...

Zapytanie ofertowe „Doradca Zawodowy”

Firma Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Doradcy Zawodowego na potrzeby przeprowadzenia Identyfikacji potrzeb uczestników projektu (diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości w zakresie dosko...

Zapytanie ofertowe

Firma Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wynajmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Identyfikacji potrzeb uczestników projektu (diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości w zakresie doskonaleni...

realizator projektu

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9

email: nowa.szansa@rogsj.pl

telefon: +48 577 998 992, 14 6833 370

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast