Formularz zgłoszeniowy

zgłoszenie wstępne

Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu, ale stanowi wstępną weryfikację.
O przyjęciu do projektu ostatecznie decyduje personel projektu po dostarczeniu do Biura projektu
oryginałów wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.

Dane Kandydata
Weryfikacja kwalifikalności
TakNieTakNie

Dane kontaktoweWybór szkolenia

LOGISTYK/SPEDYTORSZKOLENIE AKADEMIA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGOKURS WIZAŻUINNE SZKOLENIA/KURSY ZGODNIE Z IPD


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu NOWA SZANSA- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 30 + dla potrzeb realizacji procesu wstępnej rekrutacji do projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja procesu wstępnej rekrutacji do projektu NOWA SZANSA- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 30 +.
Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania. Administratorem danych jest RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą w Dębicy, ul. Sobieskiego 9.


realizator projektu

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9

email: nowa.szansa@rogsj.pl

telefon: +48 577 998 992, 14 6833 370

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast