Kontakt


RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9

email: nowa.szansa@rogsj.pl

telefon: +48 577 998 992, 14 6833 370

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb komunikacji z RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa komunikacja z RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING.
Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania.
Administratorem danych jest RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą w Dębicy, ul. Sobieskiego 9.realizator projektu

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9

email: nowa.szansa@rogsj.pl

telefon: +48 577 998 992, 14 6833 370

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast